ZAMJENIK MINISTRA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Zamjenik ministra finansija i trezora:

Hazim Rančić

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 703 003
Fax: 033 219 862

Dan i mjesto rođenja: 9. novembar 1961., Vukovije Gornje, Kalesija
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece

Obrazovanje:

 • 1987. -  Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu
 •  1980. -  Gimnazija u Tuzli
 •  Položen pravosudni ispit

Profesionalna karijera:

 •  2014 – 2018. – Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
 •  2014 – 2014. – Savjetnik člana Predsjedništva BiH g. Bakira  Izetbegovića  
 •  2012 – 2013. – Direktor ZZO TK
 •  2006 – 2010. – Delegat u Domu naroda PS BiH
 •  2002 – 2006. – Sekretar Skupštine TK
 •  2001 – 2002. – Rukovodilac Poslovnice Tuzla u VGT osiguranju
 •  1998 – 2001. – Pomoćnik direktora u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju u TK
 •  1991 – 1997. – MUP SRBiH/ RBiH/ MUP TK:
 •  ministar MUP-a  TK
 •  načelnik Centra službi bezbjednosti (CSB) Tuzla
 •  zamjenik načelnika Službe državne bezbjednosti -SDB Tuzla
 •  načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Kalesija
 •  1990 – 1991. –  Sekretar Skupštine Opštine Kalesija
 •  1988 – 1990. – RO „Moda“ Kalesija – rukovodioc pravnih poslova

Politička karijera:

 •  Član Stranke demokratske akcije od 1990. godine
 •  1990 – 1996. – Poslanik u Skupštini SR BiH/ RBiH

Kabinet zamjenika ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja zamjeniku ministra o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom ministra, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni zamjeniku ministru u vršenju njegove funkcije, te poslove vozača i održavanja vozila zamjenika ministra.