Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

03 /  KABINET SEKRETARA MINISTARSTVA

 

U Kabinetu sekretara Ministarstva  obavljaju se poslovi koji se odnose na:  koordiniranje  rada sektora Ministarstva, odgovornost za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Ministarstvu s ciljem da se osigura zakonitost, javnost, odgovornost, učinkovitost, pravovremenost, ekonomičnost, profesionalna nepristrasnost u vršenju poslova, pomaganje ministru u pogledu planiranja poslova Ministarstva i pračenju ostvarivanja tih planova, te izvještavanje ministra o svim pitanjima od značaja za rad Ministarstva.

 

Sekretar Ministarstva