ORGANIGRAM

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministar i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH 

Vjekoslav Bevanda

Tel: + 387 33 205 345
Fax: + 387 33 202 930
e-mail: vbevanda@mft.gov.ba

 

Šef kabineta: 

Dado Šarić 

Tel: +387 33 703-123;
Fax: + 387 33 202-930
E-mail: dsaric@mft.gov.ba

 

Šef Odsjeka za poslove informisanja, protokola i prevođenja : Nataša Krsman

Tel: + 387 33 205 345, 219-170
Fax: + 387 33 202-930
E-mail: trezorbih@mft.gov.ba      nkrsman@mft.gov.ba

 

Mia Dragoje, stručni savjetnik –prevodilac

e- mail: mdragoje@mft.gov.ba

 

Kristina Čavara, stručni saradnik za protokolarne poslove

e- mail: kcavara@mft.gov.ba

 

Savjetnici u Kabinetu ministra

          Boris Raić

          Savjetnik za

          braic@mft.gov.ba

          Tel.: + 387 33

          Drago Bagarić

          Savjetnik za

          dbagaric@mft.gov.ba 

          Tel.: + 387 33

          Tomislav Lucić

          Savjetnik za

          zrobovic@mft.gov.ba

         Tel.: + 387 33 492 124

          Gorana Krtalić

          Savjetnik za

          gkrtalic@mft.gov.ba

          Tel.: + 387 33 492 124

          Tehnička sekretarica

          Nikolina Lukić

          nlukic@mft.gov.ba

          Tel.:  + 387 33

          Fax.: + 387 33

 

Zamjenik ministra: 

Hazim Rančić

Tel :+ 387  33 558 045, 703 003 , fax :+ 387  33 219 862

e-mail: hrancic@mft.gov.ba

Tehnička sekretarica:

Amina Muslić


Tel. + 387 33 703 003
Fax + 387 33 219 862
e-mail: amuslic@mft.gov.ba

 

Šef kabineta: 

Normela Džafić

e-mail: amuslic@mft.gov.ba
Tel. +387 33 703 128
Fax 033 219 862

 

 

Sekretar Ministarstva: 

Sanja Jokić

Tel:+ 387 33
Fax: + 387 33

e-mail: sjokic@mft.gov.ba

Organizacione jedinice:

 

Sektor za pravne, kadrovske,opšte i finansijske  poslove

             Jelena Brkić, pomoćnica ministra

             jbrkic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 095

             Senada Bibić, šef Odsjeka za pravne, kadrovske, opšte i zajedničke poslove

             sbibic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 090

             Milenko Kordić, šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu

             mkordic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 092

             Olgica Pehar, šef odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

             opehar@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 109

Sektor za budžet institucija Bosne I Hercegovine

             Igor Bevanda, pomoćnik ministra

             ibevanda@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 033

             Halide Pašić, šef Odsjeka za pripremu budžeta institucija  BiH

             hpasic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 036

             Snežana Tuševljak, šef Odsjeka za analizu planiranja i izvršenja budžetskih korisnika

             stusevljak@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 045

             Amela Hasanbegović, šef odsjeka za kontrolu izvršenja budžeta I izvještavanje

             ahasanbegovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 039

 

Sektor za odnose sa financijskim institucijama

             Miroljub Krunić, pomoćnik ministra

             mkrunic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 086

             Bejta Ramović, šef Odsjeka za finansijske aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama

             bramovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 010

             Dario Tolić, šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

             dtolić@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 084

             Biljana Tabaković, šef odsjeka za bankarske poslove, poslove osiguranja i upravljanja depozitima

             btabakovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 082

Sektor za javni dug

             Zakira Muratović, pomoćnica ministra

             zmuratovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 201

             Dragana Lažetić, šef Odsjeka za plan i analizu vanjskog duga

             dlazetic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 205

             Maida Hadžiarapović, šef Odsjeka za servisiranje vanjskog duga

             mhadziarapovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 203

             

             Edin Tokić, šef odsjeka baze podataka za javni dug

             etokic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 210

             Senada Sijamić, šef odsjeka za unutrašnji dug

             ssijamic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 214

Sektor za trezorsko poslovanje

            Sehija Mujkanović, pomoćnica ministra

             smujkanovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 070

             Jusuf Džaferović, šef Odsjeka za upravljanje jedinstvenim računom trezora (JRT-a)

             jdzaferovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 061

             Sreten Čečar, šef Odsjeka Glavne knjige trezora

             scecar@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 050

             

             Ernest Balković, šef odsjeka za upravljanje informatičkim sistemom

             ebalkovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 071

             Nedeljko Tanasković, šef odsjeka za centralizovani obračun plata

             ntanaskovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 058

             šef odsjeka za poslove državnog fonda (DF)

             @mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703

 

 

 

Sektor za provođenje sukcesije bivše SFRJ I upravljanje imovinom BiH

             Zenit Kelić, pomoćnik ministra

             zkelic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 254 230

             Elvedin Jusufbašić, šef Odsjeka za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

             ejusufbasic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 ---

             Besim Krupalija, šef Odsjeka za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije

             bkrupalija@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 ---

Sektor za fiskalne poslove

             pomoćnik ministra

             Tel.: +387 254 250

             Đenana Selimović, šef Odsjeka za fiskalnu politiku

             dselimovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 251

             Suzana Minić, šef Odsjeka za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

             sminic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 254

Sektor za finansiranje programa I projekata IPA ( CJFU)

             Vera Letica, pomoćnica ministra

             vletica@mft.gov.ba

             Tel.: +387 703 026

             Almir Kapisazović, šef Odsjeka za upravljanje programima I projektima IPA

             akapisazovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 021

             Hanifa Ramović, šef Odsjeka za finansije i računovodstvo programa i projekata IPA

             hramovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 072

             Radmila Pustahija, šef Odsjeka za evropske integracije I programiranje pomoći EU

             rpustahija@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 019

Centralna jedinica za internu reviziju

             Amela Muftić, Rukovodilac Jedinice, pomoćnica ministra

             amuftic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 254 270

 

Sektor za finansijsko planiranje razvoja I koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

             Dušanka Basta, pomoćnica ministra

             dbasta@mft.gov.ba

             Tel.: +387 254 260

             Željka Boljanović, šef Odsjeka za upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje

             zboljanovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 262

             Edina Topčagić, šef Odsjeka za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

             etopcagic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 281

Odjeljenje za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom