Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministar  i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH :

Vjekoslav Bevanda

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 205 345

Dan i mjesto rođenja: 13. maj 1956., Mostar
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece

 Obrazovanje:

 

 • 1975. –  Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, smjer Finansije

 

 Profesionalna karijera:

 

 • 1979. – 1989. – Zrakoplovna industrija „Soko“ Mostar; referent finansiranja investicija; rukovodilac Službe platnog prometa, direktor Sektora bankarskih poslova; direktor Posebne finansijske službe i direktor Interne banke

 

 • 1990. – 1993. – APRO banka Mostar; direktor Sektora factoring; zamjenik direktora banke i direktor banke

 

 • 1993. – 1999. – Eurosped group Zagreb; član uprave EG; direktor Nord Adria Trieste i direktor Nord Adria Wien

 

 • 2001. – 2007. – Commerce banka d.d. Sarajevo; direktor
                        – CBS banka d.d. Sarajevo; direktor
                        – NLB group, direktor Filijale Mostar i direktor Glavne filijale Mostar

 

 Politička karijera:

 

 • 2007. – 2010. – Ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine

 

 • 2010.-  2011. – Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

 • 2012. - 2015. -  Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

 • 2015. -    Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora

 

Kabinet ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja ministru o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH uključivši i dostavu materijala Vijeću ministara i Parlamentu BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom zamjenika ministra, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih pošiljki, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni ministru u vršenju njegove funkcije te poslove vozača i održavanja vozila ministra.

 

Po dužnosti koju obnaša ministar je:

- guverner Bosne i Hercegovine za Međunarodni monetarni fond

- član Stalnog zajedničkog komiteta visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ

- predsjedavajući Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH

- član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH

- član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

- član Statističkog vijeća

- član Upravnog odbora za javne nabavke