Kontakti

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:
KABINETI
TELEFON FAX EMAIL
Kabinet ministra 033 205 345,
033 703 123
033 202 930,
033 202 930
vbevanda@mft.gov.ba,
dsaric@mft.gov.ba
Kabinet zamjenika ministra 033 558 045,
033 703 003
033 204 620 hrancic@mft.gov.ba
ORGANIZACIONE JEDINICE
Odsjek za poslove informisanja, protokola i prevođenja 033 205 345,
033 219 170
033 202 930 trezorbih@mft.gov.ba,
nkrsman@mft.gov.ba
Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove 033 703 089,
033 703 095
033 254 268 jbrkic@mft.gov.ba
Sektor za budžet institucija Bosne i Hercegovine 033 703 032,
033 703 033
033 205 039 ibevanda@mft.gov.ba
Sektor za odnose sa finansijskim institucijama 033 703 086,
033 703 085
033 203 601 mkrunic@mft.gov.ba
Sektor za javni dug 033 254 202 033 447 575 zmuratovic@mft.gov.ba
Sektor za trezorsko poslovanje 033 703 070 033 668 604 (JRT),
033 219 416
smujkanovic@mft.gov.ba
Sektor za provođenje sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH 033 254 231,
033 254 230
033 200 395 zkelic@mft.gov.ba
Sektor za fiskalne poslove 033 254 251,
033 254 252
033 442 659 djobradovic@mft.gov.ba
Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije 033 703 024,
033 703 025,
033 703 026
033 703 138 vletica@mft.gov.ba
Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći 033 254 261,
033 254 260
033 254 294 dbasta@mft.gov.ba
Odjeljenje interne revizije 033 254 270,
033 254 271
033 202 038 amuftic@mft.gov.ba

Kontakti