DRŽAVNI FOND

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Državni fond

Strategijom za implementaciju Decentraliziranog sustava implementacije pomoći EU u Bosni i Hercegovini, usvojenom od strane Vijeća ministara BiH, predvidjeno je osnivanje odgovarajućih  organa i tijela u okviru institucija BiH koje su zadužene za implementaciju pomoći EU u Bosni i Hercegovini.  Jedna od struktura u okviru Ministarstva financija i trezora zadužena za  financijsko upravljanje pomoći Europske unije u BiH je Državni fond.
Državni fond, pod sveukupnom mjerodavnošću ovlaštenog državnog službenika za ovjeravanje (National Authorising Officer) zadužen je za organiziranje bankovnih računa, podnošenje zahtjeva  za dobijanje sredstava od Europske komisije, odobravanje prijenosa sredstava primljenih od Europske komisije na operativne strukture ili na krajnjeg korisnika i podnošenje financijskog izvješća Europskoj komisiji.